HEM | OM | TJÄNSTER | REFERENSER | KONTAKT

Referenser
Vedförråd, Blomstermåla

Innan fanns på platsen ett litet vedförråd, vilket var i dåligt skick. Kunden passade då på att bygga ett lite större förråd med bättre luftning.

För att få ökad luftning valde vi att sätta en gles panel med 30mm mellanrum mellan brädorna. Detta gör att veden torkar bättre och kan läggas in direkt efter uppsågning.

Som tak valde vi att använda svarta betongpannor, likt det intilliggande garaget.

Fler bilder kan du se här!

© 2010 Lidebergs bygg • Webbdesign: Samuel Lideberg